آی پت

جستجو ...
آی پت

parniya

7 ماه پیش
|
138آی پت
آی پت1آی پت

هسته هلو قورت داده بود

سلام وقت بخیر دیشب و امروز سگ من استفراغ کرد چن باری و من صبح متوجه شدم هسته هلو قورت داده و از وقتی این هسته بیرون اومده این هیچی نخورده و همش میره جاهای تاریک که کسی بهش کاری نداشته باشه موضوع جدی هست یا خیر؟آی پت