آی پت

جستجو ...
آی پت

Heliya

البرز، چهار باغ
|
6 ماه پیش
|
64آی پت
آی پت0آی پت

سلام ایا مشکل داره دوتا عروس نر پیش هم باشن

اگه مشکل داره جداشوندکنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

6 ماه پیش

با سلام دوست عزیز امکان درگیری بین آنها وجود دارد ولی با این وجود ممکن است به یکدیگر عادت کنند. مدتی را آزمایشی کنار هم بگذارید اگر درگیری به وجود آمد آنها را از هم جدا کنید.