آی پت

جستجو ...
آی پت

Amir zeynali

6 ماه پیش
|
43آی پت
آی پت0آی پت

چه کنم

عروس هلندیم روزه دومه که آوردم خونه به گفته فروشنده ۱سالشه و سخنگو از وقتی که امده خونه ب جز جیغ چیزه دیگه ای نداشته موقع جیغ زدن هم همش بدو بدو میکنه ازاینور قفس ب اونور قفس دیونه بازی درمیاره بخاطره چیه؟باید چیکارش کنم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

نمایش دیدگاه های بیشتر