آی پت

جستجو ...
آی پت

سینا جعفری

6 ماه پیش
|
49آی پت
آی پت0آی پت

خونی شدن بال

ترو خدا بگین چیکار کنم عروسم ازش داره خون میره بالش چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

6 ماه پیش

با سلام هر چه زودتر باید به متخصص پرندگان مراجعه کنید. مقداری پودر بچه برای بند اوردن خوریزی استفاده کنید و یه مقداری نگهدارین تا بند بیاد.