آی پت

جستجو ...
آی پت

لیلی قوچانی

5 ماه پیش
|
145آی پت
آی پت0آی پت

تشخیص بیماری

انگار کمرش مشکلی داره نمیتونه روی پاهای عقب اش بایسته وبدن خودش رو جمع کنه وقتی میخواد راه بره پاهای عقب اش رو دنبال خودش میکشه ؟خوراک وادرارش خوبه؟ایا راه درمان دارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

5 ماه پیش

در اولین فرصت با مراجعه به مراکز درمانی و گرفتن گراف رادیولوژی از ستون مهره ها و معاینه دقیق تشخیص داده شود و اقدامات درمانی انجام گیرد