آی پت

جستجو ...
آی پت

MMD

5 ماه پیش
|
103آی پت
آی پت0آی پت

تشخیص بیماری

یه بچه گربه پیدا کردیم پشتش یذره از موهاش ریخته انگار مورد حمله قرار گرفته آیا مریضی داره یانه که بشه نگهش داشتآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

5 ماه پیش

سلام، ریزش مو بنظر عفونی میباشد حتما ازمایش داده شود و درمان اختصاصی شود