آی پت

جستجو ...
آی پت

Ali

1 سال پیش
|
274آی پت
آی پت0آی پت

لاک پشت

سلام لطفاراهنماییم کنیدلاک پشتم اسهال شده نمیدونم چکاربایدبکنم واینکه یه قسمت هایی ازلاکش سفیدشده که نمی دونم طبیعیه یانه دوباربه دامپزشکی بردمش ۴تاقطره بهش داده واینکه راجب نگهداریش شک دارم این طوری که نگهداری میکنم ازش درسته یانه چون زمستون اومده اولش میزاشتمش لای پتو ولی خودش میرفت پشت بخاری منم کلاه کاپشنم روگذاشتم براش میره لای اون ۳یا۴ساعت یه بارم بهش غذا میدم ومیزارمش توآب چون لاک پشتم ازنوع خشکیه واینه غذافقط کاهو وجیگرمیخورهآی پت