آی پت

جستجو ...
آی پت

کوثر

5 ماه پیش
|
127آی پت
آی پت0آی پت

ورم بینی

سلام ببخشید خرگوش من یه هفته میشه بینیش و یه ذره از پایین لبش ورم کرده سفته و یه ذره سیاه شده مشکلش چیه؟نبردمش دکتر فقط پرسیدم بهم گفتن واسه دندونشه خواستم ببینم خطرناکه یا نه؟چیزی نیست بهش بدم خوب بشه؟آی پت