آی پت

جستجو ...
آی پت

مقدم

5 ماه پیش
|
125آی پت
آی پت0آی پت

کج بودن انگشت

سلام عروس هلندی من ۵ ۶ ماهشه انگشت عقبی پاهاش زیر بقیه انگشتا جمع میشه علتش چیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

5 ماه پیش

سلام، یکی از دلایلی اصلی میتونه تغذیه نامناسب باشد