آی پت

جستجو ...
آی پت

بیات

5 ماه پیش
|
264آی پت
آی پت-1آی پت

تعادل نداشتن مینا

سلام وقتتون بخیر مینا من چند وقته که تعادل نداره یهو انگار که سرش گیج میشه هی شروع میکنه و کلشو عقب جلو میبره بعد کلا میفته از رو چوپش پایین و نزدیک به 20 دقیقه تا نیم ساعت هی تو قفسش بال بال میزنه و میخوره به درو دیوار و یه نکته ای دیگم که هست جدیدا خیلی میخوابه و کمتر حرف میزنهآی پت