آی پت

جستجو ...
آی پت

نرگس طهرانیان

5 ماه پیش
|
127آی پت
آی پت0آی پت

پرنده عروس هلندی

عروس هلندی ماده من گل باقالی با یه البینو نر جفت شده اول خوب بودن از وقتی تخم گذاشته بانر جور نیست نمی گذاره بره تولونه واگر به لونه نزدیک بشه نر رامیزنه نرهم همش بیرون لونه ایستادهماده چهار تخم داره همش روش میشینه و برای غذاخوردن خیلی کم میاد بیرون ایا تلف نمیشه یاطبییع شما راهنمایی کنیدآی پت