آی پت

جستجو ...
آی پت

شاهرخ

4 ماه پیش
|
33آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشقم بیماری داره؟

سلام من امروز یه جفت مرغ عشق به سرپرستی گرفتم ولی خیلی کسل و گوشه گیر شدن ب نظرتون بیماری دارن ؟اگ بیماری دارن چجوری باید درمانشون کنمآی پت