آی پت

جستجو ...
آی پت

مانی

4 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

سلام

سلام من یه عروس هلندی سینامون دارم که الان ۱۰ ماهشه پر های صورتش ریخت و زرد شد ولی پر های پشت گردنش ریخته در نمیاد الان نزدیک سه هفته هست که پشت گردنش کچل شدی میشه منو راهنمایی کنید ممنونآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

نمایش دیدگاه های بیشتر