آی پت

جستجو ...
آی پت

محمدرضا

1 سال پیش
|
199آی پت
آی پت-1آی پت

خرگوش

سلام من یه خرگوش ماده دارم تازه خریدمش پشتش یه سری چیزای دون دونه میتونید بگید که چشه بعد واگیر دار به انسان یا خرگوش نر که بغلشآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 سال پیش

سلام، ضایعه پوستی میتونه به خرگوش دیگتون منتقل بشه اما درباره انتقال به انسان باید نوعش مشخص شود