آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد صالح

8 ماه پیش
|
54آی پت
آی پت0آی پت

نداشتن پر روی کمر

سلام من امروز یه کوتوله برزیلی صورت هلویی خریدم بعد دوماهه هسته و نر امام بدنش پر داره ولی روی کمرش پر نداره گفت اینا جوجه هستن و پر در میارن خواستم ببینم این حقیقت دارهآی پت