آی پت

جستجو ...
آی پت

Radin

4 ماه پیش
|
31آی پت
آی پت-1آی پت

مرغ عشق

سلام مرغ عشق ماده من که رنگ آبی و سفید دارد پرهای خودش را با نوک منقارش میکند دلیل آن چیست؟؟آی پت