آی پت

جستجو ...
آی پت

پرنده

1 سال پیش
|
200آی پت
آی پت0آی پت

آیا مریض هست یا طبیعی

دیروز خریدیم کمی گاز میگیره و خوب میخوره اصلا مشکل اشتها ندارها ولی حدود دو یا سه ساعت یه چرت پانزده الی سی دقیقه ای میزنه و کم صدا میده وقتی خیلی عصبی بشه صدا میده کمی موقع عادی صدا میدهآی پت