آی پت

جستجو ...
آی پت

نفیسه

7 ماه پیش
|
204آی پت
آی پت0آی پت

بیماری عروس هلندیم چیه؟

سلام عروس هلندی من خیلی پر هاش را کنده پوستش یکم قرمزه قسمت هایی از بدنش پر نداره و پر هاش مثل پر جوجه ها نازک است میخوام ببینم مشکلش چیه ؟ دکتر رفتم گفته ایدز پرده ها نیست اما نمیدونم تشخیص درست بوده یا نهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت