آی پت

جستجو ...
آی پت

غلامی

7 ماه پیش
|
117آی پت
آی پت0آی پت

افتادن مرغ عشق

سلام مرغ عشقم از رو کمد اومد پایین نزدیک زمین افتاد اولش هیچی نشد بعد یکم راه رفت میلنگیدو میلرزید پای راستشو نگا کردم ک نشکسته باشه نگا کردم سالم بود فقط ی انگشتش کامل شل شده بقیه انگشتاش رو تکون میده چیکار کنم اون انگشتش خوب بشه؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت