آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

1 سال پیش
|
144آی پت
آی پت0آی پت

کم باز کردن چشم سمت راست

سلام عروس هلندی مو تازه خریداری کردم شب بود و پرنده خوابیده بود صبح دیدیم که چشم سمت راستش رو خیلی کم باز میکنه و چشم چپش رو کامل باز میکنه و نشونه های عفونت چشم رو هم نداره لطفا بگید چیکار کنم؟آی پت