آی پت

جستجو ...
آی پت

خرگوش

3 ماه پیش
|
42آی پت
آی پت0آی پت

ستایش

خرگوشم سه سه روزه مدفوع نکرده از دیروز کم غذا شدش از دیشبمم هی دندون قروچه میکنه از امروز صبحم هیچی نخورده فقط یک میل روغن زیتون به زور بهش دادم و خیلی هم بی حال شده چیکارش باید بکنم؟؟؟آی پت