آی پت

جستجو ...
آی پت

جمال

1 سال پیش
|
206آی پت
آی پت0آی پت

چرک دست خرگوش

سلام خرگوش اول کف دست و پاش زخم بود برای یه تور گذاشتیم روش راه بره که اداراش به دست و پاش نخوره الان زخماش تقریبا خوب شده ولی دست ها و یکی از پاهاش ورم کرده و از چرک میاد بیرونآی پت