آی پت

جستجو ...
آی پت

ماهی

1 سال پیش
|
218آی پت
آی پت0آی پت

شکستگی

سلام من ی جوجه اردک دارم ک از بلندی افتاده حالا نمیدونم پاش شکستع یا در رفته اصلن نمیتونه روی پاش وایسته اتل بستن برای شکستگی و در رفتگی فرقی دارع ! و بنظرتون خوب میشع ؟آی پت