آی پت

جستجو ...
آی پت

مریم

6 ماه پیش
|
175آی پت
آی پت0آی پت

بیماری چشمی مرغ مینا

اطراف چشمش از صبح قرمز شده، الان به دکتر دسترسی ندارم این قرمزی نشونه چیه؟ یکی از چشمهاش قرمزه اون یکی سفیده عکس هردو رو میزارم.آی پت