آی پت

جستجو ...
آی پت

وانیا

6 ماه پیش
|
352آی پت
آی پت0آی پت

ترک خوردگی نوک

سلام عروس هلندیم پریده و لبه ی نوکش ترک گرفته خون اومد اما بند اومده مشکلی پیش میاد اگه فردا ببرمش دامپزشکی، راه حلی دارید که حالش بهتر بشه ؟آی پت