آی پت

جستجو ...
آی پت

حنانه

6 ماه پیش
|
114آی پت
آی پت-1آی پت

اردک

سلام من میخوام اردک بگیرم ولی هیچی درباره نگهداریشون نمیدونم اگه میشه یه نفر کامل برام توضیح بده. جاشون غذاشون دسشوییشون و همههه چی‌. هرچی که نیازه بدونم تا بتونم خوب نگهداری کنم که ی وقت اتفاقی نیفته و درست بزرگ شن ممنون..آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت