آی پت

جستجو ...
آی پت

Farzika

6 ماه پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشق

مرغ عشقم تقریبا دو روزه یکی از بال هاش افتاده میتونه حرکت کنه ولی نه مثل قبل صورتش پف کرده و چشماش هی بسته میشه انوار میخواد بخوابه خیلی هم جیک جیک میکنه اینم بگم با دو تا مرغ عشق دیگه تو یه قفسه خیلی وقته با همن همشونم با هم خوبن ولی الان جدیدا این مرغ عشقم با یکی دیگشون هی بهم میپرن و الان دو روزه این اینطوری شده چکارش کنم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت