آی پت

جستجو ...
آی پت

سارا

6 ماه پیش
|
122آی پت
آی پت-1آی پت

آمپول ضدانگل

به دامپزشکی مراجعه کردم برا پر کنی پرنده بهم آمپول ضد انگل زدن ،بعد از زدن واکسن بی‌حال افتاده یه گوشه،راهنمایی کنید لطفاً 😭🙏آی پت