آی پت

جستجو ...
آی پت

ستایش

1 سال پیش
|
357آی پت
آی پت-1آی پت

ورم باسن

همسترم چند روزیه زیر دمش و پایین شکمش ورم کرده و قرمز شده ورمش خیلی بزرگه و بزور راه میره دامپزشکیم چند روزیه بستست نمیدونم چیکار کنمآی پت