آی پت

جستجو ...
آی پت

محدثه حسنی

2 ماه پیش
|
50آی پت
آی پت-1آی پت

مریضی عروس هلندی

عروس هلندی من نر و ۲ ماهس چند روزی هس ک صداس افتاده و چرت میزنه و دسشویش ابکی شده و اسحالا غذا نمیخوره فقط میری سمتش صدا میزنه انگاری از ادم کمک میخاد خیلی نگرانشم نمیدونم چیکا کنمآی پت