آی پت

جستجو ...
آی پت

رادمهر

5 ماه پیش
|
50آی پت
آی پت0آی پت

تفاوت تشویقی و غذای خوشمزه

شنیدم وقتی طوطی به هت هنوز اعتماد نکرده باید واسه جلب اعتماد ش بهش خوراکی های خوشمزه بدی ولی نباید تشویقی بدی چون براش عادی می شده چی اعتمادش رو جلب می کنه ولی تشویقی رو عادی نمیکنهآی پت