آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر

1 سال پیش
|
208آی پت
آی پت0آی پت

بالا آوردن خون

سلام یه عروس هلندی نر دو ماهه دارم دیروز یه حالتی داشت که فکر کردم چیزی توی گلوش گیر کرده و صداهای عجیب در میآورد و منقارشو باز و بسته میکرد ولی بعد دهنش پر از خون شد، فکر کردم چیزی خورده که تیز بوده گلوشو بریده، ولی امروز هم دوباره همون اتفاق افتاد، زمان هر دو هم غروب بود، علتش چیه؟امروز صبح دامپزشکی بردم مولتی ویتامین و تتراسایکلین داد ولی حتی احتمال دیگه ای رو نداد و اونم فکر کرد چیزی خورده ،خواهشا بگید علتش روآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت