آی پت

جستجو ...
آی پت

رضا

1 ماه پیش
|
26آی پت
آی پت0آی پت

استفراغ آبکی

سلام سهره نر دارم نزدیک مست شدنش بود که متوجه شدم چند روز نمیخونه رفتم برسی کردم دیدم داره استفراغ میکنه آبکی وچسب ناک پرسیدم گفتن انرو بده دادم اما هیچ تاثیری نداشت مشکل میتونه از چی باشه؟آی پت