آی پت

جستجو ...
آی پت

...

1 سال پیش
|
229آی پت
آی پت1آی پت

گربه باردار

سلام ببخشید من ی گربه دارم که باردار بود خیابانی هستش و بیرون از خونمون زندگی میکنه یک روز پیش بی‌حال بودو بچه هاش تو دلش حرکت میکردن حدودا فک کنم ۶۰ روزی باشع که حامله بود بعد امروز که از مدرسه اومدم دیدم دلش خالیه و پتش کمی خونیه بیش از حد بی‌حال بود بچه ای هم پیشش نبود خونه همسایه ها م میره تاب بخوره ممکنه خونه ی اونا زایمان کرده باشه و بچه هاشو ول داده باشع و آیا طبیعیه که بچه هاش ول ده یا ممکنه که بچه هاش مرده بودن؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت