آی پت

جستجو ...
آی پت

آرتمیس

1 سال پیش
|
644آی پت
آی پت1آی پت

فلج شده

خرگوشم امروز صبح فلج شده نمتونه راه بره اگه بخواد میلرزه و نمیتونه نمیتونه سرشو نگه داره چیزیم نمیخوره با سرنگ بهش آب میدم غذاهم کمک میخوره اصلا نمیتونه تکون بخوره نمیدونم چیکار کنم خیلی نگرانم آخه خرگوش بانمک و بازیگوشی بود 😢آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت