آی پت

جستجو ...
آی پت

حجاب زهرا نقوی

1 سال پیش
|
256آی پت
آی پت1آی پت

سروصدا کردن عروس هلندی

سلام من چهار روز شده دوتا عروس هلندی خریدم نر و ماده ماده صبحش مرد نمیدونم چرا . نر خیلی سروصدا میکنه و میخواد از قفس بیاد بیرون من که نمی توانم عروس هلندی رو از قفس بیارم بیرون من براش تو قفسش اسباب بازی هم گزاشتم ولی بازی نمی کنه من میخواهم باهاش دوست بشم ولی نمی شه میشه بگید چجوری من با عروس هلندی دوست بشم و کی از قفس بیرونش بیارم؟ ممنونآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت