آی پت

جستجو ...
آی پت

مجی احمدی

1 سال پیش
|
968آی پت
آی پت0آی پت

خود ارضایی طوطی برزیلی نر

یه جفت طوطی برزیلی دارم که نره غذا دهن ماده میکنه خیلی با هم دوستن و... و ماده تا حالا 2 بار تخم گذاشته و بدون نطفه بودن ماده می‌خوابه اما نره روش نمیره ولی با چوب قفس خود ارضایی میکنه چکار کنمآی پت