آی پت

جستجو ...
آی پت

faezeh

5 ماه پیش
|
43آی پت
آی پت1آی پت

پای مرغ عشق

صندلی چرخ دار دارم دیروز مرغ عشق بغل چرخش خوابیده بود و من نمیدونستم موند زیرش و الان یک پاش سیاه و کبوده و یکطرف راه میره نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنماییم کنیدآی پت