آی پت

جستجو ...
آی پت

کسری

1 ماه پیش
|
39آی پت
آی پت-2آی پت

درمورد نخوندن عروس هلندی پس از جفت

عروس هلندی من ۱ساله است ومن یک ماده یک ساله واسش خریدم دیگه حرف نمیزنه بعد اشتباه کردم گذاشتم توی یک قفس ۳هفته الان چیکار کنم هم جفت بخورن هم نر بخونهآی پت