آی پت

جستجو ...
آی پت

سونيا

4 ماه پیش
|
69آی پت
آی پت-2آی پت

درد ناحيه مقعد

گربه ام خارج از ظرف خاك مدفوع ميكنه وهر بار با جيغ و داد و اصلا اجازه تميز كردنش و نميده وجيغ ميزنه؟چند روز پيش از ارتفاع يك طبقه پرت شد و ٢ ماهشه،از اون روز احساس ميكنم كه اينطوري شدهآی پت