آی پت

جستجو ...
آی پت

معراج

4 ماه پیش
|
70آی پت
آی پت0آی پت

گربه نر عقیم نشده

سلام من گربه نر دارم رفته پیش جفتش ی منطقه دیگه برنمی‌گرده ب نظر شما براش غذا ببرم؟ یا منتظر شم گرسنه بشه برگرده؟ خیلی نگرانمآی پت