آی پت

جستجو ...
آی پت

شیما کاووسی

1 سال پیش
|
241آی پت
آی پت0آی پت

اسهال و استفراغ کفی

گربم دو روزه اسهال و استفراغ گرفته و هیچی نمیخوره.روز اول اسهالش سبز بود فک کنم برگ گلدون خورده وگرنه غذای خشک میخوره همش.الان که روز دوم اسهالش قهوه ایو کم شده اما از دهنش موقه دستشویی آب دهن میچکه،چی کار کنم دارم از استرس میمیرم؟☹️آی پت