آی پت

جستجو ...
آی پت

زهرا بهلولی

1 سال پیش
|
45آی پت
آی پت0آی پت

بی حالی و بی اشتهایی

سلام وقت به خیر لاک پشتم ۹ سالشه و ۴۰ روز خونه ی دوستم بوده الان که دو هفتس برگشته چند روز اشتهای کم بود و قایم میشد ولی الان اشتهای خوب شده ولی زیاد میخوابه الان عکسش رو گرفتم ممکنه مشکله داخلی داشته باشه؟ ظاهرش سالمهآی پت