آی پت

جستجو ...
آی پت

ادیب

24 روز پیش
|
29آی پت
آی پت0آی پت

پر ریزی شاه پر

شاه پر های دم و بال عروس من میریزه چکار باید کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 24 روز پیش

دوست عزیز ریزش پر دلایل مختلفی داره از جمله سوء تغذیه، استرس های روانی پرونده، بیماریهای انگلی و میکروبی و همچنین بیماری PFBD که برای تشخیص صحیح نیاز هست تا با دامپزشک مشاوره بگیرید و راهنمایی های لازم را جهت حل مشکل دریافت کنید

مشاوره حضوری (به زودی)