آی پت

جستجو ...
آی پت

N

20 روز پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

پای گرم و نخوردن غذا

سلام عروس هلندی من تخمه نمیخوره و فقط ارزن،برنج و تخم بلدرچين میخوره و یک پاش که خیلی نسبت به اون‌یکی پاش داغ هست رو بیشتر وقت ها در پرهاش نگه میداره و زمین نمیگذاره. باید چه کار کنم؟آی پت