آی پت

جستجو ...
آی پت

نسیم

21 روز پیش
|
28آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی چرا بی حاله

عروس هلندی همش بیحاله چراآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

21 روز پیش

احتمالاً علت بی‌حالی عروس هلندی به دلیل بیماری، تغذیه نامناسب، فشار روانی، یا فشار دمایی است. باید عروس هلندی را تحت نظر دامپزشک قرار داده و علت بیماری را تشخیص داد. لازم است تغذیه و مراقبت به درستی صورت گیرد تا بیماری کنترل شود. لطفاً برای جواب دقیق با کارشناسان ما تماس بگیرید.