آی پت

جستجو ...
آی پت

احسان

18 روز پیش
|
12آی پت
آی پت0آی پت

خون ریزی

زمانی که ناخن او را می گیرم از ناخنش خونریزی می کند ناخن هایش خیلی بلند شده باید چه کاری انجام بدم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

18 روز پیش

با توجه به توضیحات شما، ظاهراً ناخن مرغ عزیز شما خیلی طولانی شده است. برای حل این مشکل، می توانید از چنگال یا قیچی ناخن پرنده استفاده کنید تا اطراف ناخن را تمیز کرده و سپس با دقت پوست پای آن را قطع کرده و ناخن را با سنگ نمد یا فایل ناخن پرنده شکل دهید. در صورتی که به هر دلیلی نمی توانید این کار را انجام دهید، بهتر است مرغ خود را به پزشک دامپزشک خودتان ببرید. لطفاً برای پاسخ دقیق تر با متخصصان ما تماس بگیرید.