آی پت

جستجو ...
آی پت

احسان

6 روز پیش
|
11آی پت
آی پت0آی پت

خون ریزی

زمانی که ناخن های او را میگیرم از ناخن خونریزی می کنه الان ناخن هایش خیلی بلند شده باید چه کاری انجام بدهم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

6 روز پیش

بهترین راه حل برای جلوگیری از خونریزی ناخن پرنده، استفاده از چنگال های یکبار مصرف برای تمیز کردن ناخن هاست. برای کوکاتیل شما می توانید از چنگال هایی با برش نازک استفاده کنید تا خون ریزی به حداقل برسد. همچنین برای کوتاه کردن ناخن ها، می توانید از قیچی هایی با برش مناسب استفاده کنید. پیش از کوتاه کردن ناخن ها، مطمئن شوید که سمتی از ناخن را کوتاه کنید که خالی از عروق است. لطفا برای پاسخ تفصیلی با متخصصان ما تماس بگیرید.