آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد شریفی

4 ماه پیش
|
1069آی پت
آی پت1آی پت

عروس هلندی

سلام من دیشب یه عروس هلندی ۵۰ روزه خریدم میگفتن که بابا عروس هلندیه زده تاجش ریخته من فکر کردم که مریضی داره ببینید مریض نیستشآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت