آی پت

جستجو ...
آی پت

سینا

4 روز پیش
|
33آی پت
آی پت0آی پت

مریضی عروس هلندی

دماغش چرا اینجوری شده؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 روز پیش

بدلیل اینکه وجود علائم مشخص نشده، نمی‌توان به طور دقیق علت این وضعیت را بیان کرد. برای تشخیص و درمان بیماری باید به دامپزشک مراجعه کنید. لطفا برای پاسخ تفصیلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.